Source code website viết báo tin tức tiếng việt giao diện đẹp chuẩn SEO 2022

share source code website viết báo tin tức tiếng việt giao diện chuẩn SEO 2022

 

Mô tả source code

Source code website đọc báo, tin tức tiếng việt 2022

Source code website đọc báo, tin tức tiếng việt 2022

CHỨC NĂNG:

  • Đọc báo online
  • Tài khoản đăng nhập, chỉnh sửa tài khoản.
  • Panel admin chỉnh sửa toàn bộ hệ thống, bài đăng, tin tức.

Cài đặt:

Source code website đọc báo, tin tức tiếng việt 2022

Trong file zip bao gồm CODEDOCBAO và sqlcode.

Upload CODEDOCBAO lên hosting và bắt đầu giải nén, sau đó vào: /application/config/Database để config data.

Upload sqlcode lên database.

Một số hình ảnh

Source code website đọc báo, tin tức tiếng việt 2022

Đăng nhận xét